Privacy Policy

Dasar Privasi

Data peribadi yang anda berikan di dalam borang (“Data Peribadi”) akan diproses untuk tujuan-tujuan memberikan anda perkhidmatan Pertanyaan dan tujuan-tujuan lain yang berkaitan (secara kolektif, “Tujuan”). Kami juga ingin memaklumkan kepada anda bahawa Data Peribadi anda mungkin didedahkan kepada pihak ketiga, seperti pembekal perkhidmatan takaful, perantara takaful atau wakil takaful atas sebab-sebab yang berkaitan dengan Tujuan. Anda boleh meminta akses kepada atau pembetulan terhadap Data Peribadi anda atau mengehadkan pemprosesan tersebut pada bila-bila masa selepas ini dengan mengemukakan permintaan tersebut kepada kami melalui e-mel pada care@mykaful.com.

Sebarang pertanyaan atau aduan berkenaan Data Peribadi anda juga harus disalurkan kepada kami melalui cara ini. Sila ambil perhatian bahawa ia adalah perlu untuk kami memproses Data Peribadi anda bagi Tujuan, tanpanya kami tidak akan dapat memberikan anda dan anda tidak akan dapat menggunakan perkhidmatan ini.